Έχετε έναν εργαζόμενο που έχει προσληφθεί μέσα στο έτος, δούλεψε για λίγους μήνες, και του έχετε βάλει στην καρτέλα του ημερομηνία αποχώρησης. Τρέχετε την μη ληφθείσα άδεια και το επίδομα αδείας και παρατηρείτε ότι οι πληρωτέες ημέρες της αδείας είναι παραπάνω από αυτό που υπολογίζετε εσείς. Επίσης αν τρέχατε άδεια ληφθείσα (χωρίς δηλαδή να έχει αποχωρήσει), πάλι παρατηρείτε ότι είναι αυξημένη, χωρίς ο εργαζόμενος να έχει μπει στο 3ο έτος εργασίας του. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα δείτε τις προϋπηρεσίες που έχετε βάλει στον εργαζόμενο. Πχ προσελήφθη στις 01/05/2010 και αποχωρεί στις 30/09/2010, 5 μήνες εργασίας. Αν ο εργαζόμενος έχει πολλά έτη προϋπηρεσίας γενικής ή κλάδου τότε ο υπολογισμός ΔΕΝ θα είναι: 22 ημέρες για 12 μήνες άρα για 5 μήνες = 22 *5/12 = 9,16.
Οι 22 ή 21 ημέρες θα ίσχυαν αν δεν είχε μεγάλη προϋπηρεσία. Τώρα θα πάρει την αναλογία στις αυξημένες ημέρες που δικαιούται, πχ δικαιούται 26 πληρωτέες ημέρες οπότε ο υπολογισμός θα είναι: 26*5/12 = 10,83 (και όχι 9,16). Αν δικαιούταν 30 ημέρες: 30*5/12 = 12,5 .