Γιατί δεν εγκαθίσταται η έκδοση ενώ έχει κατέβει;
Γιατί έχετε εγκατεστημένο Antivirus με τοίχος προστασίας και δεν επιτρέπει την εγκατάσταση. Κλείστε προσωρινά το antivirus και εκτελέστε το live update ξανά.