Πηγαίνετε στις Κύριες Εργασίες > Μέτοχοι. Ποια η χρησιμότητα της επιλογής αυτής;
Μέσα από την επιλογή Μέτοχοι καταχωρείτε τα πληροφοριακά στοιχεία των μετόχων – εταίρων- μιας εταιρίας, ώστε να ενημερώνονται τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Ε5. Επίσης ενημερώνονται και όλα τα φυσικά πρόσωπα για τα οποία διαχειρίζεστε την φορολογική δήλωση Ε1 ή την αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2.