Έχετε πάει στις Κύριες εργασίες > Μέτοχοι. Ποιος ο ρόλος του πεδίου Ιδιότητα; (κάτω από το Είδος Μετόχου);

Βάζετε με συντομογραφία την ιδιότητα του μετόχου, π.χ. ταμίας, πρόεδρος κτλ, ώστε να φανεί στο έντυπο Ν στον σχετικό πίνακα Ι , Στοιχεία εταίρων – μελών, κατανομή κερδών στους εταίρους , στην στήλη Ιδιότητα.