Λήξη Μετενέργειας συμβάσεων – τι γίνεται μετά14/05/2012 Λήξη μετενέργειας . Μετά τι ;

Στις 15 Μαίου λήγει η μετενέργεια σε 10 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας από τις 151 που υπάρχουν συνολικά.

-Αυτές οι συλλογικές συμβάσεις έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/8/2012 και μέχρι τις 14/2/2012 διανύοντας το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους (την 6μηνη μετενέργεια που ίσχυε μέχρι τώρα). Αν μέχρι τις 14/05/2012 δεν υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση τότε ο εργοδότης μπορεί αν θέλει , να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης (στο κλιμάκιο προϋπηρεσίας του), συν τα τέσσερα προβλεπόμενα επιδόματα (πολυετίας, παιδιού, πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας, εφ’ όσον η σύμβαση προβλέπει τα επιδόματα αυτά). Δεν απαιτείται η γνώμη του εργαζομένου. Μπορεί οποτεδήποτε να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

– Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν μετά τις 14.2.2012, (περίπου 25), τρέχει το 3μηνο της μετενέργειας από την ημερομηνία καταγγελίας ή λήξης τους. Αν στο διάστημα αυτό δεν υπογραφεί εκ νέου η σύμβαση (δεν ανανεωθεί), τότε ο εργοδότης μπορεί αν θέλει (προαιρετικά) να προσαρμόσει τους μισθούς στο βασικό μισθό της κλαδικής σύμβασης συν τα 4 προβλεπόμενα επιδόματα, (πολυετίας, παιδιού, πτυχίου και επικίνδυνης εργασίας, εφ’ όσον η σύμβαση προβλέπει τα επιδόματα αυτά), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

– Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή κατηγγέλθησαν πριν τις 14.8.2011 και έχουν διανύσει το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα Κλαδική συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τότε, από το χρονικό σημείο που έληξε το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, οι κανονιστικοί (= οι ρυθμιστικοί) όροι της αντίστοιχης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχουν μεταβληθεί σε συμβατικούς όρους ατομικής συμφωνίας και μεταβάλλονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε μπορεί να υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
. Άρα γι’ αυτήν την τελευταία περίπτωση (δηλαδή αν όντως υπογραφεί εκ νέου η σύμβαση σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την μετενέργεια), όλα τα παραπάνω θα έχουν εφαρμογή μετά τη νέα σύναψη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (δηλαδή από την νέα ημερομηνία υπογραφής και μετά. Αν πχ υπογραφεί εκ νέου η σύμβαση την 1η Ιουλίου 2012 και είναι 2ετής, τότε λήγει στις 30 / 6 /2014, και από εκεί και πέρα αρχίζει η μετενέργειά της, μέχρι την 30/09/2014).

– Σε ισχύ βρίσκονται περίπου 73 κλαδικές συμβάσεις. Για τις 73 αυτές συμβάσεις που δεν έχουν λήξει και δεν έχουν καταγγελθεί, συνεχίζεται το υφιστάμενο καθεστώς με ότι προβλέπεται στους όρους των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τις αμοιβές.

Στο site της εταιρίας, www.anaconda.gr , είναι αναρτημένες οι συμβάσεις που λήξανε και η μετενέργειά τους. Αν η σύμβαση που αναζητάτε δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την λίστα, τότε κατά πάσα πιθανότητα είναι ενεργή.

Παρακαλούμε όμως με μία απλή έρευνα στο Google βεβαιώστε ότι η σύμβασή σας δεν έχει καταγγελθεί από την εργοδοτική πλευρά πριν την λήξη της (πράγμα αρκετά πιθανό).