Ποια η έννοια της μετενέργειας και της διατήρησης ωριμάνσεων?Όταν μία σύμβαση υπογράφεται έχει μία προκαθορισμένη ημερομηνία λήξεως. Από την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η μετενέργειά της μέχρι να υπογραφεί (να ανανεωθεί) εκ νέου η σύμβαση. Η έννοια μετενέργεια σημαίνει ότι η σύμβαση διατηρεί τον υποχρεωτικό της χαρακτήρα για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος ως χρόνο μετενέργειας. Αν σε αυτό το διάστημα δεν υπογραφεί εκ νέου η σύμβαση, τότε αυτή λήγει, παύει να ισχύει.
Ο χρόνος της μετενέργειας ορίζεται στους 3 μήνες (επί πολλά χρόνια ήταν στους 6 μήνες, με την επιφύλαξη το διάστημα αυτό να ξανά αλλάξει).
Παράδειγμα: μία συλλογική σύμβαση υπεγράφη στις 01/05/2010, διάρκειας 3ων ετών, δηλαδή λήγει στις 30/04/2013. Από τις 01/05/2013 μπαίνει σε ισχύ η τρίμηνη μετενέργεια, που σημαίνει ότι μέχρι τις 30/08/2013 η σύμβαση ενώ έχει λήξει είναι σε ισχύ, μέχρι αυτή να ανανεωθεί.

Επίσης ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να «παγώσει» τις αυξήσεις που κατακτά ο εργαζόμενος σύμφωνα με τα έτη που δουλεύει. Αυτή είναι η Διατήρηση των ωριμάνσεων (να μην δίνεται καμμία αύξηση στον εργαζόμενο όσα χρόνια κι αν δουλεύει).