Πώς μεταβάλλω μία πιστωτική κάρτα;
Από την επιλογή 4.Φ.1

Με τον συνδυασμό των πλήκτρων CTRL+F5 αναζητάτε την πιστωτική κάρτα που θέλετε να μεταβάλετε.

Οριστικοποιείτε τις αλλαγές με το πλήκτρο F10.