Θέλετε να μεταβάλετε κάποιες μισθοδοσίες προηγουμένων ετών, αλλά το πρόγραμμα δεν σας αφήνει να παρέμβετε στον μήνα και στο έτος για τον εργαζόμενο.
Σε αυτή την περίπτωση θα ελέγξετε τα εξής: θα μεταβείτε: Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι. Στο πεδίο έτος / μήνας κλειδώματος μεταβολών: Σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε κλειδώσει τις εγγραφές μέχρι κάποιο συγκεκριμένο μήνα. Αν είναι κλειδωμένες οι εγγραφές σας τότε θα μηδενίσετε τα πεδία Έτος και Μήνας κλειδώματος (θα βάλετε το νούμερο μηδέν), και στο Έτος και στον Μήνα Αποζημίωσης, ώστε να ξεκλειδώσει τις κινήσεις σας.