Πώς μεταβάλλω τις κινήσεις μιας παραγωγής;
Από την επιλογή 2.Α.1.

Αφού αναζητήσετε την παραγωγή σας και εμφανίσετε τις κινήσεις στην οθόνης σας με διπλό κλικ σε κάθε εγγραφή μεταφέρεστε μέσα στην κίνηση όπου την μεταβάλετε και πατάτε F10.