Πώς διαγράφω ένα οικοδομικό έργο/υποκατάστημα;
Από την επιλογή 4.Β.1

Η αναζήτηση γίνεται με Shift + ? (Αναζήτηση με την Επωνυμία)

F5 (Αναζήτηση με τον Κωδικό)

CTRL + F5 (Μαζική Αναζήτηση Κωδικός και Επωνυμία)

Αφού εμφανίσετε το οικοδομικό έργο/υποκατάστημα μεταβάλετε τα στοιχεία του και πατάτε F10 αλλιώς εάν θέλετε να το διαγράψετε πατάτε ALT+D εάν δεν τον έχετε κινήσει.