Διδακτορικό και μεταπτυχιακό Λογιστή, πώς αυξάνει τις αποδοχές τουΑν και εφόσον ο εργαζόμενος έχει κλείσει -6- έτη προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και έχει master τότε θα κατατάσσεται στο αμέσως επόμενο κλιμάκιο της σύμβασης, από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του.
Αν έχει διδακτορικό και έχει συμπληρώσει -6- έτη προϋπηρεσίας τότε θα ενταχθεί στο μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τα έτη προϋπηρεσίας του.