Πώς μπορώ να μεταφέρω υπόλοιπα λογιστικής στη νέα χρήση;

Από την επιλογή 4.Μ.4

Μπορείτε να κάνετε μεταφορά των Υπολοίπων Πελατών, Προμηθευτών & Καθολικού από μία Εταιρία (που ουσιαστικά θα πρέπει να είναι η προηγούμενη χρήση της παρούσης Εταιρίας) στην παρούσα Εταιρία. Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να
εργάζεστε με τη νέα χρήση της εταιρίας αλλά διατηρώντας την δυνατότητα να ολοκληρώσετε τις λογιστικές εγγραφές της προηγούμενης χρήσης.

Απλά κατά την αλλαγή χρήσης ζητάτε από το πρόγραμμα να μην κάνει μεταφορές υπολοίπων.

Η τεχνική αναλύεται περισσότερο στην επιλογή 8.6.6 – Αλλαγή Χρήσης.

Απαντάτε στα εξής μηνύματα…

Προηγούμενη Εταιρία…………………..δηλώνετε την
Εταιρίας προέλευσης των Υπολοίπων

Μεταφορά Υπολοίπων Πελατών……..με (Ν)αι μεταφέρονται τα υπόλοιπα Πελατών

Μεταφορά Υπολοίπων Προμηθευτών.με (Ν)αι μεταφέρονται τα υπόλοιπα Προμηθευτών

Μεταφορά Υπολοίπων Καθολικού……με (Ν)αι μεταφέρονται τα υπόλοιπα Καθολικού

Ημερομηνία Εγγραφών………………..δηλώνετε την ημερομηνία καταχώρησης των εγγραφών

ΙΣ.ΑΝ………………………………………με (Ν)αι μεταφέρονται οι εγγραφές ανοίγματος ισολογισμού στο βιβλίο ισολογισμού.

Με (Ο)μεταφέρονται το γενικό ημερολόγιο
Επιβεβαίωση Ν/Ο…………….με (Ο)χι ακυρώνετε την διαδικασία

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΑΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡAΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ.