Έχετε περασμένους κάποιους ή όλους από τους εργαζόμενούς σας σε κάποια άλλη εφαρμογή μισθοδοσίας, και θέλετε να υπολογίσετε Δώρο Χριστουγέννων με βάση την εφαρμογή του Anaconda για αυτούς τους εργαζόμενους;
Πρώτα ανοίγετε όλους τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Ergasia, βάζοντάς τους και τις ημερομηνίες πρόσληψής τους. (στο ταμπελάκι Ημερ/νίες στην καρτέλα του εργαζόμενου). Για το Δώρο Χριστουγέννων, έχετε δύο επιλογές:
–Να «τρέξετε» όλες τις μισθοδοσίες από την ημερομηνία πρόσληψής τους για κάθε μήνα, ώστε να στη συνέχεια να «τρέξετε» μισθοδοσία με τύπο αποδοχών Δώρο Χριστουγέννων, και να σας υπολογίσει το πρόγραμμα το Δώρο αυτόματα.
–Να υπολογίσετε εσείς την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, και να «τρέξετε» το Δώρο Χριστουγέννων, (στην Μισθοδοσία Περιόδου, με τύπο αποδοχών Δώρο Χριστουγέννων), πληκτρολογώντας εσείς τις ημέρες του δώρου. Στην Μισθοδοσία Περιόδου θα πρέπει να πάτε στο ταμπελάκι «Παράμετροι» και στο πεδίο Μέθοδος Αυτόματης Καταχώρησης να βάλετε την «Εισαγωγή Χρήστη». Μετά θα πάτε στο ταμπελάκι « Αποτελέσματα» και θα βάλετε το ποσό που επιθυμείτε.