Έχετε μια εταιρία που αλλάζει νομική μορφή, ή εξαγοράζεται, κτλ. Στην νέα εταιρία που θα δημιουργηθεί μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζόμενων από την προηγούμενη εταιρία. Πώς θα το χειριστείτε;
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δείτε αν στην νέα εταιρία θα πρέπει να βάλετε τον εργαζόμενο με την παλαιά, αρχική ημερομηνία πρόσληψης ή με την καινούργια.
Το πρόγραμμα μετρά την προϋπηρεσία του εργαζόμενου από τις Κινήσεις του. Άρα αν θα πρέπει να αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία του εργαζόμενου που είχε στον προηγούμενο εργοδότη, τότε θα πρέπει να του βάλετε αυτόν τον αριθμό ενσήμων της προϋπηρεσίας στο ταμπελάκι Σύμβαση, στο πεδίο «Προϋπηρεσία Κλάδου».
Αν του βάλετε ως Ημερομηνία πρόσληψης την καινούργια αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσετε την ημερομηνία πρόσληψής του από τον προηγούμενο εργοδότη, τότε θα πρέπει να βάλετε την Προϋπηρεσία Κλάδου (Πρ.Κλαδ.) στο ανάλογο πεδίο.
Αν όμως αναγνωρίζεται όλη η προϋπηρεσία του στον νέο εργοδότη τότε θα πρέπει να βάλετε τον αριθμό των ενσήμων της προϋπηρεσίας στο πεδίο Προϋπηρεσία Εταιρίας στο ταμπελάκι Σύμβαση, στην καρτέλα του εργαζόμενου. Αυτό επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν η σύμβαση του εργαζόμενου προβλέπει επίδομα πολυετούς προϋπηρεσίας ( δεκαετίας, δωδεκαετίας κτλ). Αν ΔΕΝ βάλετε την προϋπηρεσία στο πεδίο Προϋπηρεσία Εταιρίας τότε δεν θα υπολογιστεί αυτόματα το επίδομα αυτό.

Ανεξάρτητα αν στον εργαζόμενο θα βάλετε ως ημερομηνία πρόσληψης την αρχική ή την ημερομηνία της μεταφοράς της εταιρίας, θα προσέξετε αν θα πρέπει να αναγνωριστούν οι μισθοδοσίες από την προηγούμενη εταιρία σχετικά με το δικαίωμα Ασθενείας, τα Επιδόματα, τα Δώρα κτλ. Ιδίως δε αν η μετάβαση του εργαζόμενου από την μία εταιρία στην άλλη (στην οποία και μεταφέρονται τα δικαιώματά του), γίνεται μέσα στο ίδιο έτος, χωρίς να «κλείσουν» αυτές οι σχετικές υποχρεώσεις από την εταιρία που γίνεται η μεταφορά.

Το πρόγραμμα πχ για τα Δώρα θα «δει» μόνο τις κινήσεις από την ημερομηνία πρόσληψης και μετά, οπότε δεν θα του υπολογίσει όλο το Δώρο. Ενδεχομένως λοιπόν να χρειαστούν και υπολογισμοί από εσάς, με το χαρτί και το μολύβι, και να μπουν «φυτευτά» στο πρόγραμμα.
Αν έχετε πολλούς εργαζόμενους που θα μεταφερθούν από την μια εταιρία στην άλλη τότε μπορεί να γίνει αυτόματη αντιγραφή εργαζόμενων (δείτε και την σχετική ερωταπάντηση).
Σε κάθε περίπτωση, παρακαλώ επικοιωνείστε μαζί μας για τα περαιτέρω.

Άλλο σενάριο:
Είχατε την παλαιά μισθοδοσία στο προηγούμενο πρόγραμμα της Anaconda και έγινε με-ταφορά στο Ergasia. Μεταφέρονται αυτόματα οι κινήσεις άρα και η προϋπηρεσία -2- ετών από το παλαιό πρόγραμμα, και η προϋπηρεσία πέρα της διετίας μπαίνει αυτόματα στο πεδίο Προϋπηρεσία Εταιρίας. Αν μετά δείτε ότι θα πρέπει να του αναγνωρίσετε και προϋπηρεσία για μεγαλύτερο διάστημα, διότι έγινε μεταφορά δικαιωμάτων του εργαζόμενου από την μια εταιρία στην άλλη, τότε θα πρέπει να προσθέσετε αυτή την προϋπηρεσία στο πεδίο Προϋπηρεσία Εταιρίας. Θα το προσθέσετε και στην προϋπηρεσία κλάδου εφόσον συντρέχει λόγος, αλλά και στο πεδίο Γενική Προϋπηρεσία στο ταμπελάκι Εργασιακά.

Παράδειγμα:
Ο εργαζόμενος στο παλαιό πρόγραμμα έχει προσληφθεί το 2005, και έχετε τις κινήσεις του μέχρι το 2009, όπου και κάνετε εγκατάσταση του προγράμματος Ergasia. Οι κινήσεις του 2007 και του 2008 θα περάσουν αυτόματα, ενώ για τις κινήσεις του 2005 και 2006 θα ενημερωθεί το πεδίο Προϋπηρεσία Εταιρίας με 600 ένσημα. Αν ο εργαζόμενος είχε και προϋπηρεσία σε προηγούμενο εργοδότη, είτε διότι έγινε μεταφορά του από άλλη εταιρία ή εκ παραδρομής δεν «περάστηκε», τότε θα την βάλετε στην Προϋπηρεσία Εταιρίας, Κλάδου και Γενική ανάλογα.