Πώς μεταφέρονται οι λογαριασμοί από το γενικό λογιστικό σχέδιο στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας;

Οι λογαριασμοί του γενικού λογιστικού σχεδίου μεταφέρονται αυτόματα (με σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα) στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας κατά την καταχώριση της πρώτης κίνησης αυτών των λογαριασμών στην εταιρία.