Τα τελευταία χρόνια από το 2020 και μετά (λόγω covid) ο εργοδότης μπορεί να μεταφέρει μέρες αδείας στο επόμενο έτος. Οι άδειες αυτές πρέπει να δοθούν μέχρι τις 31/3 του επόμενου έτους. Για να μπορέσει το πρόγραμμα να διαχειριστεί αυτή την ιδιαιτερότητα, πρέπει να κάνουμε το εξής:

Από τις Βοηθητικές Εργασίες-Υπολογισμός Αδειών-ΕΑ δίνουμε το έτος το οποίο θέλουμε να μεταφέρουμε και πατάμε το κουμπί Ενημέρωση.  Το πρόγραμμα τότε θα μεταφέρει τα υπόλοιπα αδειών που θα βρει στις 31/12 του συγκεκριμένου έτους. Όλες οι μέρες αδείας που θα δοθούν όπως είπαμε μέχρι τις 31/3 θα αποτυπωθούν στο Βιβλίο Αδειών του προηγούμενου έτους.