Έχετε έναν εργαζόμενο που τον προσλάβατε μέσα στον Δεκέμβριο και δεν έχετε τρέξει τις τακτικές του. Στο Δώρο Χριστουγέννων θα δει η εφαρμογή δεδουλευμένη την κίνηση του Δεκεμβρίου ή όχι;
Όχι, αν ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί τον 12 ο δεν θα τον δει δεδουλευμένο για να του υπολογίσει την όποια ελάχιστη αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων. Θα πρέπει να υπολογίσετε πρώτα τις τακτικές του 12ου και μετά το δώρο.