ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟ ΚΩΛΥΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΑν τα μέσα μαζικής μεταφοράς απεργούν και ο εργαζόμενος αποδεδειγμένα δεν έχει άλλο πρόσφορο μέσο να διέλθει στην εργασία του, και αν η χρήση ταξί είναι δυσβάσταχτα επαχθής για αυτόν, τότε η μή παρουσια του θεωρείται ανυπαίτιο κώλυμα.

Άλλες μορφές αδυναμίας προσέλευσης του εργαζόμενου στον εργασιακό του χώρο:
-Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων
-Λόγω κατάληψης οδών από διαδηλωτές
-Λόγω απαγόρευσης της κυκλοφορίας στους δρόμους που οδηγούν στην εταιρία κατόπιν αστυνομικής διαταγής
-Λόγω εμπόδισης να εισέλθει στην εργασία του από απεργούς ή τρίτα προς την επιχείρηση πρόσωπα.