Μπορούμε μέσα από το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας να διαχειριστούμε Μερίσματα και να στείλουμε το αρχείο στην ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Από το κεντρικό μενού επιλέγουμε Μερίσματα-Υπόχρεοι. Από το γνωστό παράθυρο εργασίας επιλέγουμε Εισαγωγή. Γράφουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται: Επωνυμία, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διαλέγουμε από το πεδίο Αποδ.Προσ.>=2020 την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση, και κάτω-κάτω τη χώρα και το ποσοστό του φόρου και χαρτοσήμου αν υπάρχει. Τέλος στον μήνα που θέλουμε καταχωρούμε το ποσό του μερίσματος που πληρώθηκε στον συγκεκριμένο μέτοχο.

Στη συνέχεια από το μενού Εκτυπώσεις-Εντυπα Βεβαιώσεις-Προσωρινή ΦΜΥ ακολουθώντας τα ίδια βήματα που ξέρουμε κι από το φόρο μισθωτών, μπορούμε να υποβάλλουμε και τα μερίσματα.