Έχετε έναν εργαζόμενο με μερική απασχόληση – πλήρες ωράριο μερικές ημέρες – τι αποδοχές βάζετε στο ιστιρικό; Πώς θα υπολογιστεί η μισθοδοσία; Τι σενάρια υπάρχουν;
Προσοχή: Αν ο εργαζόμενος είναι με μερική απασχόληση, μερικές ημέρες την εβδομάδα και πλήρες ωράριο, τότε οι αποδοχές που θα βάλετε εδώ θα πρέπει να αναφέρονται σε όλες τις ημέρες στο πλήρες ωράριο. Μετά μόνο του το πρόγραμμα θα τις ανάγει στις πραγματικές ημέρες που δούλεψε ο εργαζόμενος μέσα από την κίνηση της μισθοδοσίας. Προσοχή, θα πολλαπλασιάσει τις αποδοχές αυτές με το 1,2 για να κάνει αναγωγή του Σαββάτου.
Πχ δουλεύει -2- φορές την εβδομάδα με πλήρες ωράριο και αποδοχές για όλες τις ημέρες είναι 1500€, και το βάζετε εδώ στο ιστορικό. Τρέχετε την κίνηση πχ στον Μάιο που έχει πχ -9- εργάσιμες ημέρες για τον εργαζόμενο. Οι αποδοχές θα είναι:
1500€ /25* 9 = 540€ για -5- ημέρες εργασίας. Άρα για -6- ημέρες θα είναι: 540€* 1,2 = 648 €.
Αν τον είχατε με σύμβαση και όχι με το ιστορικό τότε στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Σύμβαση θα εμφανιστεί η αναγωγή των αποδοχών της σύμβασης στις ημέρες που δουλεύει ο εργαζόμενος, πχ η σύμβαση ορίζει 650,00 € , άρα για -2- φορές την εβδομάδα θα σας εμφανίσει 650,00* 2/5 = 260,00€.