Μερική απασχόληση και διακεκομμένο ωράριο:Απαγορεύεται η διακεκομμένη απασχόληση εργαζόμενου με μερικό ωράριο. Η απασχόληση θα πρέπει να είναι συνεχής, και να παρέχεται μόνο μία φορά την ημέρα.
Εξαιρέσεις:
-Καθηγητές φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
-Καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης
-Οδηγοί αυτοκινήτων νηπίων και μαθητών
-Συνοδοί που εργάζονται στα εκπαιδευτήρια, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία