Μερική απασχόληση και ασφαλίσιμες ημέρες:Αν ο εργαζόμενος απασχολείται όλες τις ημέρες με μειωμένο ωράριο εργασίας τότε θα συγκρίνουμε τον ημερήσιο μισθό με το ποσό του τεκμαρτού ημερομίσθιου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης και έχουμε:
Α) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομίσθιου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης τότε στον μισθωτό αναγνωρίζονται 25 ημέρες εργασίας αν η επιχείρηση εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα και 21 ή 22 αν η εταιρία εργάζεται 5νθήμερο.
Β) Αν ο ημερήσιος μισθός είναι μικρότερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομίσθιου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης τότε στον μισθωτό αναγνωρίζονται τόσες ημέρες εργασίας όσες προκύπτουν από την διαίρεση του μηνιαίου μισθού με το ποσό της 1ης ασφαλιστικής.
Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και απόψεις που λένε ότι οι υπάλληλοι θα πρέπει να ασφαλίζονται πάντα για 25 ημέρες.