Έχετε έναν εργαζόμενο που οι αποδοχές του είναι μεταξύ της κατώτερης και της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης . Πώς θα υπολογιστούν οι εισφορές του εφόσον αμείβεται από το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών ή με την Συλλογική Σύμβαση;

Όλα τα σενάρια για την ειδική και την κατώτατη ασφαλιστική κλάση αφορούν τους μερικώς απασχολούμενους, όχι τους πλήρως απασχολούμενους.

Αν ο εργαζόμενος είναι υπάλληλος τότε θα τον ασφαλίσει για όλο το ποσό ακόμα κι αν οι αποδοχές του είναι μεγαλύτερες από την κατώτατη ασφαλιστική, αλλά μεγαλύτερη από την 1η ειδική.

Έστω ότι : 8,03 η ειδική κλάση και 11,06 η κατώτατη: Αν λοιπόν οι αποδοχές του είναι πχ 10€ τότε :

Αν είναι υπάλληλος: αποδοχές : 10*25 = 250€ που δουλεύει πλήρες ωράριο, και ΔΕΝ έχετε σύμβαση:

Η μισθοδοσία θα υπολογιστεί για 25 ημέρες αφού είναι πλήρες ωράριο.

Προσοχή, αν στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Πλήρες Ωράριο είχατε βάλει Όχι, τότε θα στην μισθοδοσία θα σας έφερνε ως μισθοδοτούμενες και ασφαλιστικές ημέρες τις πραγματικές εργάσιμες του μήνα, δηλαδή 21 ή 22 και όχι 25. Αυτό θα γίνεται ακόμα κι αν έχετε βάλει πλήρες ωράριο στην καρτέλα του εργαζόμενου στο Ωράριο, και στο Ιστορικό έχετε βάλει τις 166,667 ώρες.

Ο μισθωτός λοιπόν θα ασφαλιστεί για όλο το ποσό διότι είναι με πλήρη απασχόληση.

Αν ο μισθωτός υπάλληλος είχε μειωμένο ωράριο και τον έχετε με το Ιστορικό, πχ είναι κάθε ημέρα με 4ωρο και παίρνει για τον 4ωρο αυτό 250€, όπως και τα βάζετε στο ιστορικό, δεν τον έχετε με σύμβαση. Έχετε:

Ημέρες ασφάλισης και μισθοδοτούμενες όσες και οι εργάσιμες του μήνα, 21 ή 22 και όχι 25.

Συνολικό ποσό μηνιαίων αποδοχών / Τεκμαρτό Ημερομίσθιο 1ης Ασφαλιστικής = Ημέρες Ασφάλισης.

250€/11,06 = 23 ημέρες εργασίας και ασφάλισης. Προσοχή, αυτές οι ημέρες ασφάλισης ΔΕΝ μπορεί να είναι περισσότερες από 21 ή 22.

Ακόμα κι αν βάλετε στο ιστορικό ένα πολύ μεγάλο ποσό και πάλι οι μέγιστες ασφαλίσιμες ημέρες θα είναι 22 ή 23, δηλαδή οι πραγματικές εργάσιμες του μήνα.