Έχετε έναν εργαζόμενο υπάλληλο που εργάζεται -1- φορά την εβδομάδα με πλήρες ωράριο. Όταν υπολογίζετε την μισθοδοσία του, παρατηρείτε ότι τις μισθοδοτούμενες ημέρες το πρόγραμμα δεν τις πολλαπλασιάζει με το 1,2. Αν κάνετε κλικ στο Ημερολόγιο / Ασθένεια, είναι κανονικά με τικ οι ημέρες που δουλεύει, και αυτός ο αριθμός σας εμφανίζεται και στην Μισθοδοσία Περιόδου. Παρατηρείτε όμως ότι οι αποδοχές του δεν είναι το ημερομίσθιό του ( ο μισθός του δια 25) πολλαπλασιασμένος με τις ημέρες εργασίας που έχει εμφανίσει το πρόγραμμα στον συγκεκριμένο μήνα μισθοδοσίας, αλλά είναι ένα μεγαλύτερο ποσό. Γιατί γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Παράδειγμα:
Ο Υπάλληλος εργάζεται με Πλήρες Ωράριο -1- ημέρα την εβδομάδα. Στην καρτέλα του, στο Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών, (πλήκτρο οθόνης Αποδοχές), έχετε βάλει στις Αποδοχές το -1- ή τον μισθό αν είναι μεγαλύτερος από την σύμβαση, κατά τα γνωστά. Στις Ώρες έχετε βάλει τις 166,667 (πλήρες ωράριο). Στο ταμπελάκι Εταιρικά έχετε βάλει το Ωράριο του εργαζόμενου που δουλεύει -1- φορά την εβδομάδα, πχ κάθε Δευτέρα. Στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Πλήρες Ωράριο έχετε βάλει Ναι, στο πεδίο Όλες οι Ημέρες Όχι , Ημέρες Εργασίας ανά εβδομάδα -1-. Στο ταμπελάκι Μισθοδοσία έχετε επιλέξει ως τρόπο υπολογισμού της Μισθοδοσίας το Ημερολόγιο. Έστω ότι οι αποδοχές του είναι 1200€ μικτές (είτε της σύμβασης είτε του ιστορικού, της εξέλιξης αποδοχών).
Όταν θα τρέξετε την μισθοδοσία το πρόγραμμα θα σας φέρει ως μισθοδοτούμενες ημέρες -4- ( 4 Δευτέρες στον μήνα), αλλά στις μικτές αποδοχές θα σας λέει 1200/25*4*1,2 = 230 ,4 € και όχι 1200 / 25 * 4 = 192€. Ο εργαζόμενος δικαιούται κανονικά την αναλογία του Σαββάτου, καθώς είναι με πλήρες ωράριο. Σημειωτέον δε ότι ο υπολογισμός του 1,2 είναι εσωτερικός, δηλαδή στις Μισθοδοτούμενες ημέρες θα αναφέρεται το -4- ενώ στην ουσία οι μισθοδοτούμενες ημέρες είναι 4*1,2 = 4,8.
Το ίδιο θα συνέβαινε αν ο εργαζόμενος δούλευε -2- φορές την εβδομάδα
Αν όμως στην κίνηση της μισθοδοσίας πάτε στο ταμπελάκι Παράμετροι και στο πεδίο Μέθοδος Αυτόματης Καταχώρησης βάλετε την Εισαγωγή Χρήστη και μετά στο ταμπελάκι Μισθοδοσία βάλετε με το «χέρι» τις -4- ημέρες, τότε ως μικτές αποδοχές θα σας εμφανιστεί το 192 € ( αν δηλαδή το βάλετε με το χέρι δεν γίνεται η πράξη με το 1,2, αλλά γίνεται ο πολλαπλασιασμός του ημερομισθίου με τις ημέρες που χρησιμοποιείτε).