Στις Λογιστικές Εγγραφές (1.Α) προστέθηκε δεύτερη σελίδα προβολής με 6
πεδία memo για να καταχωρείτε τυχόν πληροφορίες για το συγκεκριμένο
παραστατικό.

Ομοίως στις Σύνθετες Εγγραφές (1.9) προστέθηκαν 2 γραμμές
memo.

*Tα νέα πεδία Memo των απλών λογιστικών εγγραφών αλλά και των άρθρων
μπορούν τώρα, προαιρετικά, να τυπώνονται τόσο στην Καρτέλλα Πελάτη
(2.1.1) όσο και στα Αναλυτικά Λογιστικής (2.7.1) με προσθήκη σχετικής
ερώτησης.

*Στην Τιμολόγηση (1.1) προστέθηκε επίσης ένα νέο πεδίο για ενδεχόμενο Memo
των λογιστικών εγγραφών. Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε κάποια παρατήρηση
για το συγκεκριμένο παραστατικό που να αφορά την/τις συσχετισμένες
λογιστικές εγγραφές. Το Memo αυτό θα εμφανιστεί στις Εγγραφές (1.Α) και,
προαιρετικά, στα Αναλυτικά Λογιστικής (2.7) και στις Καρτέλες Πελατών(2.1)