Μειωμένο ωράριο συζύγου για φροντίδα του παιδιούΕργαζόμενος σύζυγος άνεργης ή ελεύθερης επαγγελματίας, νοικοιράς, δικαιούται ο ίδιος μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού;

Το δικαίωμα φροντίδας του παιδιού δίνεται μόνο σε εργαζόμενη μητέρα με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Άρα δεν την δικαιούται ο εργαζόμενος με εξαρτημένη σχέση εργασίας πατέρας του παιδιού.