Είχατε έναν ημερομίσθιο που του είχατε δώσει περισσότερο επίδομα αδείας από ότι δικαιούται. Στα Υπόλοιπα επιδόματος αδειών ο εργαζόμενος εμφανίζεται με αρνητικό ποσό.
Από κάποιον μήνα και μετά του αλλάζετε την εργασιακή του κατάσταση και τον κάνετε κανονικό υπάλληλο. Έχετε κλείσει το επίδομα αδείας του. Αν πάτε πειραματικά να του τρέξετε πάλι το επίδομα αδείας το πρόγραμμα σας εμφανίζει το μήνυμα : «Προσοχή, η κίνηση υπάρχει και σε άλλον μήνα», και σας εμφανίζει τεράστια πληρωτέα ποσά και πολύ μεγάλο αριθμό ημερών.

Το μήνυμα αυτό, καθώς και τα πολύ μεγάλα ποσά το πρόγραμμα τα εμφανίζει το πρόγραμμα επειδή ο εργαζόμενος άλλαξε εργασιακή κατάσταση. Π.χ. είχατε τον εργαζόμενο ως υπάλληλο και τώρα τον ορίζετε ως εργάτη. Αγνοήστε το και μην καταχωρήσετε την κίνηση. Έτσι κι αλλιώς λογικά έχετε «κλείσει» το επίδομα αδείας του εργαζόμενου στην προηγούμενη κατάστασή του.
Έχετε έναν εργαζόμενο που δεν άλλαξε η εργασιακή του κατάσταση και του έχετε κλείσει τα επιδόματα αδείας του. Ακόμα και όταν έχετε κλείσει τα επιδόματα αδείας αν πάτε να ξανά περάσετε το επίδομα αδείας (χωρίς νόημα, αφού έχει κλείσει το επίδομα), το πρόγραμμα σας επιτρέπει να την ξανά καταχωρήσετε. Θα υπολογιστεί ξανά το επίδομα αδείας στην αναλογία του χρόνου που προσπαθείτε να ξανά περάσετε.