ΜΑΖΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΗΜΑ 1ο
Δημιουργούμε μια νέα αιτιολογία στην επιλογή 5.SETUP-ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ με τα παρακάτω flag.

ΒΗΜΑ 2ο
Δημιουργούμε ένα νέο παραστατικό με νέα σειρά πχ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-Δ.Α ΣΕΙΡΑ Β στην επιλογή
5.SETUP-ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ.ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΑΚΙ

ΒΗΜΑ 3ο
Στην επιλογή 1.1 ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ καταχωρούμε όλα τα παραστατικά της επόμενης μέρας με την παραπάνω αιτιολογία.
πχ 11. θα προσέξετε ότι στην παρακάτω οθόνη

ΒΗΜΑ 4ο
Την επόμενη μέρα που θα θέλετε να εκτυπώσετε τα παραστατικά μαζικά ή ένα ένα ανάλογα πως θα απαντήσετε στο ερώτημα που σας εμφανίζει το πρόγραμμα θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να βρείτε ένα παραστατικό της συγκεκριμένης ημέρας και θα πατήσετε τον εκτυπωτή όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα για να αρχίσει η εκτύπωση των παραστατικών.

Στην παρακάτω ερώτηση εάν απαντήσετε Ναι το πρόγραμμα θα εκτυπώνει ένα ένα τα παραστατικά ενώ εάν απαντήσετε Όχι το πρόγραμμα θα εκτυπώσει όλα τα παραστατικά όλης της συγκεκριμένης ημέρας που θα έχετε επιλέξει.