Πώς μπορώ να κάνω μαζική διαγραφή προμηθευτών που δεν έχουν κίνηση;
Στην επιλογή 4.2

Με ALT+D χωρίς να έχετε επιλέξει προμηθευτή θα εμφανιστεί μήνυμα μαζικής διαγραφής προμηθευτών.

Με Ν θα διαγράψει όλους τους προμηθευτών που δεν έχουν καθόλου κίνηση.

Προσοχή!!! Πρώτα να πάρετε Backup της εταιρείας και σας προτείνουμε να το τρέξετε στο τέλος της χρήσης όπου οι πιο πολλοί προμηθευτών θα έχουν κινηθεί.