Πώς μπορώ να κάνω μαζική διαγραφή πελατών που δεν έχουν κίνηση;
Στην επιλογή 4.1

Με ALT+D χωρίς να έχετε επιλέξει πελάτη θα εμφανιστεί μήνυμα μαζικής διαγραφής πελατών.

Με Ν θα διαγράψει όλους τους πελάτες που δεν έχουν καθόλου κίνηση.

Προσοχή!!! Πρώτα να πάρετε Backup της εταιρείας και σας προτείνουμε να το τρέξετε στο τέλος της χρήσης όπου οι πιο πολλοί πελάτες θα έχουν κινηθεί.