Πώς μπορώ να κάνω μαζική διαγραφή προμηθευτών που δεν έχουν κίνηση;
Στην επιλογή 4.3

Με ALT+D χωρίς να έχετε επιλέξει είδος θα εμφανιστεί μήνυμα μαζικής διαγραφής ειδών.

Με Ν θα διαγράψει όλα τα είδη που δεν έχουν καθόλου κίνηση.

Προσοχή!!! Πρώτα να πάρετε Backup της εταιρείας και σας προτείνουμε να το τρέξετε στο τέλος της χρήσης όπου τα πιο πολλά είδη θα έχουν κινηθεί.