Στην Απογραφή > Μαζικές αλλαγές, τι ακριβώς κάνετε;

Σε αυτή την επιλογή μπορείτε να καταχωρήσετε μαζικά ανά υποκατάστημα / αποθήκη την απογραφή καταχωρώντας την ποσότητα και την τιμή μονάδας για κάθε είδος.
Επιλέγοντας από το μενού της Απογραφής τη λειτουργία Μαζικές αλλαγές εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
«Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ υπάρχει άλλος χρήστης στην απογραφή αποθήκης».
Αφού κλικάρετε το ΟΚ εμφανίζεται οθόνη με τίτλο Μαζικές αλλαγές Ειδών (έτους για το οποίο καταχωρείτε). Αφού επιλέξετε το υποκατάστημα ή αποθήκη για το οποίο θέλετε να καταχωρήσετε την απογραφή αποθήκης, θα εμφανίζονται στην οθόνη μαζικά τα είδη αποθήκης, για τα οποία καταχωρείτε ποσότητα απογραφής και τιμή μονάδας. Στην οθόνη καταχώρισης εμφανίζονται τα δέκα πρώτα είδη. Για να μετακινηθείτε στην επόμενη οθόνη ώστε να δείτε τα επόμενα είδη κλικάρετε το Επόμενη ή με Page down. Επιστρέφετε σε προηγούμενη οθόνη με το Προηγούμενη ή το Page up του πληκτρολογίου. Καταχωρείτε τις αλλαγές με το Μεταβολή ή το F10.