Έχετε πάει στην Απογραφή > Μαζικές Αλλαγές. Ποια η χρήση της;

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να κάνετε μαζικές αλλαγές στην αποθήκη (ποσότητα και αξία) ανά υποκατάστημα. Είναι λοιπόν επιλογή εύκολης μαζικής αλλαγής
Όταν το επιλέξετε θα εμφανίσει μήνυμα: « Προσοχή ! Βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ υπάρχει άλλος χρήστης στην απογραφή αποθήκης». Δίνετε ΟΚ και σας εμφανίζει παράθυρο Μαζικές Αλλαγές Ειδών (πάντα για το τρέχον έτος).
Επιλέγοντας το Υποκατάστημα θα μας εμφανίσει τα είδη που έχουμε περάσει σε αυτό από την Απογραφή > Είδη αποθήκης στο Ανάλυση, όπου σας εμφανίζει τα υποκαταστήματα, την ποσότητα, την Τιμή Μονάδας, και την Αξία.
Τα υποκαταστήματα τα έχετε ανοίξει από τις Κύριες εργασίες > Υποκαταστήματα. Στο πεδίο Τύπος Υποκ/τος επιλέγετε το σχετικό (δεν επηρεάζει το πού τοποθετείτε μετά το εμπόρευμα, αν δηλαδή θα πρέπει να το δηλώσετε ως υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο κτλ).
Μέσα λοιπόν στην Μαζική Αλλαγή ειδών και αφού επιλέξετε Υποκατάστημα θα μπορέσετε να αλλάξετε την ποσότητα, την τιμή μονάδας, κατ’επέκταση την αξία. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα είδη. Με το Προηγούμενη και Επόμενη πηγαίνετε σε άλλες σελίδες εφόσον είναι πολλά τα είδη.