Πώς θα καταχωρήσετε έναν Μαθητευόμενο του ΟΑΕΔ ο οποίος επιχορηγείται από αυτόν (τον ΟΑΕΔ);
Θα «ανοίξετε» τον εργαζόμενο κανονικά στην Διαχείριση Εργαζομένων. Θα ορίσετε τα σχετικά για τον εργαζόμενο. Θα του αντιστοιχίσετε το Ωράριό του και το Ταμείο του.
Στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Εισφορές στα τεκμαρτά θα ορίσετε Ναι ώστε ο μαθητευόμενος να ασφαλίζεται με βάση το τεκμαρτό ποσό και όχι το πραγματικό που θα λαμβάνει από εσάς. Στην Εξέλιξη Αποδοχών,- πλήκτρο οθόνης Αποδοχές- στο Ιστορικό, θα ορίσετε το ποσό που θα αμείβετε τον μαθητευόμενο. Στη συνέχεια θα πάτε στα Εργασιακά και θα ορίσετε την ασφαλιστική κλάση του εργαζόμενου πάνω στην οποία και θα ασφαλίζεται.

Θα τοποθετήσετε αυτό το τεκμαρτό ποσό στο πεδίο Τεκμαρτές. Με αυτό το πεδίο σε συνδυασμό με το προηγούμενο πεδίο Τεκμ. Εισφ. που δηλώσατε Ν(αι), το πρόγραμμα θα σας ασφαλίζει τον εργαζόμενό σας στις Τεκμαρτές αυτές αποδοχές και όχι στις πραγματικές αποδοχές. Στο πεδίο Αποδοχές στο Ιστορικό θα ορίσετε το πραγματικό ποσό που αμείβεται ο εργαζόμενός σας.