Γιατί κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου IL01.ZIP της ΜΥΦ λαμβάνετε μήνυμα λάθους ότι η γραμμογράφηση του αρχείου είναι λανθασμένη;
Ο πιθανότερος λόγος απόρριψης είναι ότι λείπει κάποιο από τα πληροφοριακά στοιχεία της εταιρίας. Εφόσον επιβεβαιώσετε ότι εργάζεστε με την πλέον ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος, θα ελέγξετε στα στοιχεία της εταιρίας ότι κανένα από τα πληροφοριακά πεδία όπως Οδός, Πόλη, Τ.Κ. δεν είναι κενό.