Παίρνετε την Προσωρινή ΦΜΥ και παρατηρείτε ότι δεν συμφωνεί με την μισθοδοτική κατάσταση, ούτε με το λογιστικό άρθρο τόσο στις Μικτές Αποδοχές όσο και στα ποσά του φόρου. Τι μπορεί να φταίει;
Θα πάτε στα Στοιχεία Εταιρίας, στο κάτω πλήκτρο οθόνης Προσ/νες (Προσωρινές) και θα δείτε αν έχετε βάλει ποσά με το χέρι. Το παράθυρο που εμφανίζεται αναφέρεται εξ’ορισμού στο δίμηνο σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία. Θα κάνετε κλικ στο Προηγούμενο και στο Επόμενο να δείτε αν έχετε καταχωρήσει ποσά και σε άλλους μήνες.