Θέλετε να πάρετε το λογιστικό άρθρο της μισθοδοσίας, όχι μόνο για τους μισθωτούς, αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τρίτους. Πώς θα το κάνετε αυτό;
Θα πάτε στις Εκτυπώσεις > Μισθοδοσία > Λογιστικό Άρθρο. Στο κάτω δεξιό μέρος υπάρχει το πεδίο «Εκτύπωση Λοιπών Αμοιβών». Θα το επιλέξετε ( θα κάνετε κλικ), και στο λογιστικό άρθρο θα σας εμφανιστούν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι τρίτοι. Αντίστοιχα μπορείτε να επιλέξετε αν θα εμφανίζονται και οι οικοδόμοι στο λογιστικό άρθρο (εφόσον έχετε οικοδόμους).