Πώς μπορώ να διορθώσω ή να επιλέξω έναν πωλητή σε μία λογιστική εγγραφή;
Από την επιλογή 1.Α

Στο πεδίο Πωλητή με Shift+? αναζητάτε τον πωλητή που θέλετε να συσχετίσετε την λογιστική εγγραφή.