Έχετε πάει στις Κύριες Εργασίες > Εταιρίες > και κάνετε κλικ στο Λογ/σμοι για να δείτε τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου. Όμως δεν σας εμφανίζεται τίποτα. Πώς θα επαναφέρετε τους εξ΄ορισμού λογαριασμούς που προτείνει το πρόγραμμα;
Θα κάνετε κλικ στο «μπαστουνάκι», στο σχετικό button για να γίνει η επαναφορά των λογαριασμών.