Πώς επιλέγετε στην κίνηση αν θα πάρετε τους Γενικούς λογαριασμούς ή τους Εταιρικούς λογαριασμούς;

Μέσα στην κίνηση στο κάτω μέρος υπάρχει η επιλογή Γενικό Λογιστικό Σχέδιο ή Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας ( Γεν Λ.Σχ. και Λ.Σχ.Ετ.). Κάνετε κλικ και επιλέγετε αυτό που επιθυμείτε.