Πώς μπορώ να διαβάσω τις αλλαγές σε νέα έκδοση που εγκατέστησα με την διαδικασία Live Update;
Από την επιλογή 6.6