Πώς μπορώ να εκτελέσω την απομακρυσμένη βοήθεια (Live Support) της Anaconda;
Με τρεις τρόπους:

1)Πατάτε το πλήκτρο F11
2)Από την επιλογή 7.Δ Παραλαβή/Εκτέλεση Live support
3)Από το εικονίδιο Online support το οποίο βρίσκεται στο δεξί μέρος της οθόνης του προγράμματος.