Ένας εργαζόμενός σας ασθενεί για λιγότερες από τρεις ημέρες, π.χ. ασθενεί την 1η και την 2η Απριλίου. Πώς κάνει το πρόγραμμα την παρακράτηση του πρώτου τριημέρου;
Θα υπολογίσετε τις εργάσιμες ημέρες του εργαζόμενου για το διάστημα που ασθένησε. Τις ημέρες αυτές θα τις πολλαπλασιάσετε με το 1,2 (η αναλογία του Σαββάτου, -6- ημέρες εργασίας). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα είναι: 2 ημέρες *1,2 = 2,4. Στο πεδίο Ασθένεια < 3 θα βάλετε: 2,4 ημέρες.
Το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει στο πεδίο Μισθ. Ημερ.( Μισθολογικές ημέρες) 1,2 ημέρες δηλαδή το ½ του 2,4.
Αν οι ημέρες ασθενείας (με την αναγωγή του Σαββάτου) είναι λιγότερες από 3 τότε το πρόγραμμα στο πεδίο Μισθοδοτούμενες ημέρες θα σας εμφανίσει ακριβώς το μισό των ημερών, και όχι μειωμένο με το 1,8 (3 ημέρες * 1,2 /2), όπως γίνεται στην περίπτωση που οι ημέρες της ασθένειας είναι μεγαλύτερες από το 3,6. Ο λόγος είναι ότι αν οι ημέρες ασθένειας είναι λιγότερες από 3,6 δεν θα έχει νόημα να υπολογιστεί το μισό του τριημέρου πάνω στο 3,6 αλλά στις πραγματικές ημέρες ασθενείας. Αν πχ ο εργαζόμενος ασθενήσει για -1- ημέρα στο πεδίο Ημέρες θα βάζατε: 1*1,2 = 1,2 ημέρες. Αν το πρόγραμμα αφαιρούσε το 1,8 των ημερών τότε θα σας εμφανιζόταν αρνητικό ποσό στο πεδίο Μισθολογικές Ημέρες.