Έχετε έναν εργαζόμενο που επιθυμείτε να τον αμείβετε με λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπει η σύμβασή του. Τι σενάρια υπάρχουν σε σχέση με το Ιστορικό και την Σύμβαση;

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να δείτε αν είναι σωστό να δώσετε στους εργαζόμενους λιγότερα χρήματα από αυτά που προβλέπει η σύμβασή τους.

Μπορείτε να βάλετε το μειωμένο αυτό ποσό στο Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών, και να ΜΗΝ βάλετε καθόλου καμία σύμβαση μέσα στον εργαζόμενο. Σε αυτή την περίπτωση ΔΕΝ θα εμφανίζεται καθόλου η σύμβαση, ούτε στην απόδειξη πληρωμής.
Μπορείτε να βάλετε αυτό το μειωμένο ποσό στο Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών, και να βάλετε την Σύμβαση, θα την έχετε όμως ανενεργή. Σε αυτή την περίπτωση στην Απόδειξη Πληρωμής θα φαίνεται η Σύμβαση (ΌΧΙ όμως και τα επιδόματά της αφού είναι ανενεργή). Προσοχή, διότι εδώ θα φαίνεται ότι αμείβετε τον εργαζόμενο με λιγότερα από αυτά που προβλέπει η σύμβασή του (και ο εργαζόμενος δεν είναι με μερική απασχόληση ώστε να δικαιολογείται αυτή η μείωση).