Παίρνετε την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ. Όμως στο πεδίο για τους Εργάτες, στην Πρώτη Σελίδα της εκτύπωσης εμφανίζεται ένα αυξημένο ποσό, που περιέχει μέσα και ένα ποσό ενός εργαζόμενου που τον είχατε ορίσει ως υπάλληλο. Δηλαδή στο ποσό για τους Εργάτες εμφανίζεται ένα ποσό που αντιστοιχεί σε υπάλληλο και όχι σε εργάτη. Τα συνολικά ποσά του Αναλυτικού Πίνακα συμφωνούν κανονικά με τα ποσά της πρώτης σελίδας. Γιατί γίνεται αυτό;
Υπάρχει το εξής ενδεχόμενο:
Τον συγκεκριμένο Υπάλληλο να τον είχατε ανοίξει προγενέστερα σαν Εργάτη. Στη συνέχεια ξανά δημιουργήσατε την καρτέλα του Υπαλλήλου χρησιμοποιώντας τον ίδιο ΑΦΜ με τον Εργάτη. Επίσης δεν έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης στην καρτέλα του Εργάτη.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα να λαμβάνει τον εργαζόμενο ως Εργάτη, δηλαδή με την εργασιακή κατάσταση που τον είχατε δημιουργήσει στην πρώτη καρτέλα, την πρώτη φορά που βάλατε τον ΑΦΜ. Αυτό θα ισχύει ακόμα κι αν η καρτέλα του εργαζόμενου ως εργάτη υπήρχε στην προηγούμενη από την τρέχουσα χρήση, από την χρήση που παίρνετε την Οριστική Δήλωση ΦΜΥ.
Στην δεύτερη καρτέλα που ανοίξατε, στην Διαχείριση Εργαζομένων στον ΑΦΜ του θα βάλετε μία τελεία, ώστε να “ξεγελάσετε” το πρόγραμμα και να μην “βλέπει” τους εργαζόμενους με τον κοινό ΑΦΜ οπότε να ενώνει τις καρτέλες τους.