Τα κυριότερα λάθη στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:-Κωδικός 911-912 (αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα σε εμπορικό πλοίο): Αν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά, τότε αυτός ο κωδικός θα πρέπει να συμπληρωθεί.
-Κωδικός 331 (δήλωση από κληρονόμο): Θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην ΔΟΥ δήλωση για την σχέση αποβιώσαντα και κληρονόμου. Το ίδιο ισχύει και για τον εκπρόσωπο, θα πρέπει να υποβληθεί στην ΔΟΥ σχετική δήλωση σχέσης τους στο μητρώο.
– Για τους παντρεμένους: Να βάζουν χ στην λέξη έγγαμος, και να συμπληρώνουν σωστά τον ΑΦΜ της συζύγου.
– Για τους εν διαστάσει σύζυγους που υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις: Να έχουν δηλώσει στο μητρώο της ΔΟΥ την διακοπή των σχέσεών τους. Επίσης θα πρέπει να διαγράφονται τα στοιχεία και ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου.
-Κωδικός 401-402 (καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση) και 413-414 (ζημιά επιχείρησης): Αν συμπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι αντίστοιχοι 425-426: Ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης (ατομικής και μόνο).

-Κωδικός 51-502 (καθαρά κέρδη από ελεύθερα επαγγέλματα) και 511-512 (ζημιά από ελεύθερα επαγγέλματα): Αν συμπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί θα πρέπει να συμπληρωθούν και οι αντίστοιχοι 517-526: Ακαθάριστα έσοδα ελεύθερου επαγγελματία.
– Αν στα τεκμήρια συμπληρωθούν τα στοιχεία δευτερεύουσας κατοικίας (μήνες κατοίκοισης, ποσοστό συνιδιοκτησίας κτλ), τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα σχετικά τετραγωνικά μέτρα.
– Αν έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου για την απόκτηση 1ης κατοικίας στον πίνακα των δαπανών (πίνακας 7), τότε θα πρέπει να μεταφερθεί το ποσό του τόκου στους κωδικούς 727-728 του πίνακα 5. Επίσης αν συμπληρωθούν τόκοι για στέγαση 1ης κατοικίας, τότε το συνολικό ποσό των δανείων θα πρέπει να συμπληρωθεί στους κωδικούς 069-070.
– Αν έχουν πληρωθεί ποσά προκαταβληθέντων ή παρακρατηθέντων φόρων τότε θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και τα εισοδήματα στις αντίστοιχες πηγές τους.
– Προσοχή στην διαφορά παρακρατηθέντος και αναλογούντος φόρου
– Θα πρέπει οι παρακρατηθέντες φόροι στους κωδικούς 601,602,603, 604, 605 606 που αφορούν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις, να είναι μεγαλύτεροι κατά 20% από τα αντίστοιχα ακαθάριστα εισοδήματα.