Διαχείριση λαθών ΑΠΔ μέσω InternetΔιαχείριση λαθών ΑΠΔ εργοδοτών που είναι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ:
Σύμφωνα με τον νέο τρόπο διαχείρισης οι εργοδότες που ενημερώνονται για τα λάθη των ΑΠΔ τους με ηλεκτρονικό μήνυμα, πρέπει να συνδεθούν με το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ προκειμένου να δουν τα λάθη τους. Δηλώνοντας τους κωδικούς πρόσβασης (password και Username), μεταβαίνουν στην οθόνη «Διαχείριση ηλεκτρονικών δηλώσεων» όπου με την επιλογή της ενέργειας «υποβολή νέας/εκκρεμούς δήλωσης κοινών επιχειρήσεων», εμφανίζονται στην οθόνη τους όλες οι ΑΠΔ με λάθη που πρέπει να αποκατασταθούν.
Ως Τύπος των συγκεκριμένων δηλώσεων αναφέρεται «Διόρθωση ΑΠΔ» και στην περιγραφή της κατάστασής τους αναφέρεται ο χαρακτηρισμός «εκκρεμής».
Πατώντας στο σημείο της οθόνης που υποδεικνύεται (πατήστε εδώ για βοήθεια σχετικά με τα βήματα διόρθωσης λανθασμένης ΑΠΔ) μπορούν να πληροφορηθούν τα βήματα που πρέπει να εκτελέσουν για την αποκατάσταση των λαθών και την οριστικοποίηση των διορθωμένων εγγραφών.