Γιατί κατά την καταχώριση των στοιχείων ενός παγίου, εμφανίζεται το μήνυμα:
«Λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία»;

Πρέπει να έχουν καταχωρηθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία (τα υποχρεωτικά πεδία έχουν την ένδειξη *). Μία  συνήθης παράλειψη είναι ότι μετά από την καταχώριση του κωδικού του παγίου, δεν καταχωρείται και  ή περιγραφή του παγίου (πχ Η/Υ, έπιπλα κλπ.), η οποία είναι υποχρεωτικό πεδίο καταχώρισης, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η καταχώριση και να εμφανίζεται το μήνυμα «Λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία».