Έχετε πάει στις Εκτυπώσεις > Γενικές > Επικεφαλίδες βιβλίων.
Καταχωρείτε τα σχετικά και κάνετε κλικ στο εικονίδιο με τον φακό για να το δείτε στην οθόνη σας. Εμφανίζει όμως το μήνυμα: «Λανθασμένα ή ελλειπή στοιχεία».

Στο κάτω μέρος στα πεδία Από ΑΑ Έως ΑΑ καθώς και Γραμμή Στήλη, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα σχετικά.