Σε ποιο ποσό υπολογίζεται η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0,45% και πώς υπολογίζεταιΛΑΕΚ: Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης: Την αποδίδουν οι εργοδότες για τους εργαζόμενους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.
Υπολογίζεται στις μικτές αποδοχές και καταβάλλεται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς.